Privacy Policy

Deventrade BV Privacybeleid

De Deventrade Clublogin hecht er grote waarde aan dat de verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van je privacy. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en beveiligen, en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deventrade BV
Bergweidedijk 52,
7418 AA Deventer,
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)570 665366
E-mailadres: privacy@deventrade.com

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Deventrade BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (voor betalingen)

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deventrade BV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@deventrade.com, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doeleinden en rechtsgrond voor gegevensverwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, of om op verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Deventrade BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Om jouw betaling af te handelen;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Voor direct marketing, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of (on)geadresseerde post. Als je een account hebt aangemaakt of een of meerdere artikelen hebt gekocht, mogen wij je benaderen voor marketingdoeleinden. Als wij je elektronische contactgegevens hebben gekregen in het kader van de verkoop van onze artikelen mogen wij deze contactgegevens op grond van de wet zonder verdere toestemming gebruiken voor het versturen van commerciële communicatie voor 'eigen gelijksoortige artikelen of diensten'. Dit zijn artikelen uit ons eigen assortiment waarvan je logischerwijs kunt bedenken dat die tot ons aanbod behoren. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens, zie hoofdstuk 9: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

Over communicatie per e-mail

Jouw e-mailadres gebruiken we voor communicatie rondom je bestelling. Op je e-mailadres ontvang je bijvoorbeeld de ontvangstbevestiging van je order. Ook kan de sportspeciaalzaak per e-mail of telefoon contact met je opnemen bij vragen rondom de verwerking van je bestelling.

Het is tevens mogelijk dat je e-mailadres gebruikt wordt voor nieuwsbrieven. Als je deze in de toekomst niet wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je je bij iedere mail via een link afmelden.

Over communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

hummel/Stanno/Reece en jouw sportspeciaalzaak zullen geen telefonisch contact op nemen voor commerciële doeleinden. Indien je ook van andere partijen geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van het bel-me-niet-register.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met je opnemen, alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Deventrade BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Bewaartermijnen

In het algemeen bewaart Deventrade BV je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde, bijvoorbeeld als wij documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet.

Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijnen:

 • Boekhouding en administratie: 7 jaar
 • Belastingdocumentatie en rapportages: 7 jaar
 • Klachten: 5 jaar
 • Betalingsoverzicht/facturen: 7 jaar
 • Inkooprecords van goederen: 7 jaar

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Deventrade BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deventrade BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deventrade BV werkt onder meer samen met partijen die ons helpen met het volgende:

 • Logistieke en operationele doeleinden, zoals postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
 • Marketingdiensten voor het personaliseren van de webshop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op websites/apps van derden. We gebruiken hiervoor software zoals Google Adwords.
 • Analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en het gebruik van onze webshop. We gebruiken hiervoor software zoals Google Analytics.
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van je gegevens.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deventrade BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Deventrade BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Deventrade BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@deventrade.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Deventrade BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Deventrade BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@deventrade.com.

11. Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met je opnemen, alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerking, neem dan contact op via:

Deventrade BV
Bergweidedijk 52,
7418 AA Deventer,
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)570 665366
E-mailadres: privacy@deventrade.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27-06-2024.